Takrif Siswazah Arkitek Dan Arkitek Profesional Berdaftar Mengikut ketetapan Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007]

Lembaga Arkitek Malaysia [LAM] dan Pertubuhan Arkitek Malaysia [PAM] menetapkan beberapa keperluan minima untuk menjaga kepiawaian [standard] dan kualiti seseorang Arkitek. Seseorang individu hanya layak diterima pendaftarannya sebagai seorang Siswazah Arkitek oleh LAM apabila ia memenuhi kehendak Seksyen 10(1)(a) Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007] yang mensyaratkan ia hendaklah memiliki kelayakan akademik yang diikhtiraf oleh LAM. Di bawah Seksyen 10(1)(b) Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007], pula, seorang Siswazah Arkitek dikehendaki memperolehi pengalaman praktikal dan lulus Peperiksaan Profesional Bahagian III kelolaan Majlis Peperiksaan Senibina Malaysia seperti yang telah ditetapkan oleh LAM, sebelum mereka layak memohon pendaftaran sebagai Arkitek Profesional. [Syarat LAM: Tempoh pengalaman praktikal yang ditetapkan ialah dua [2] tahun yang mana satu setengah [1½] tahun daripadanya hendaklah diperolehi dengan berkerja dimana-mana pejabat/firma Arkitek. Daripada tempoh 1½ tahun tersebut, satu [1] tahun daripadanya hendaklah pengalaman yang diperolehi di Malaysia. Tempoh pengalaman praktikal selama dua [2] tahun bagi tujuan menduduki Peperiksaan Profesional Bahagian III hanya dikira bermula daripada tarikh seorang Siswazah Arkitek itu berdaftar dengan LAM. Sebarang pengalaman praktikal sebelum seseorang siswazah Arkitek itu berdaftar dengan LAM tidak akan diambilkira bagi tujuan di atas.][ rujuk Handbook For The Part III Professional Examination oleh Majlis Peperiksaan Senibina Malaysia ] 

Yang jelasnya dalam konteks ini, seseorang Siswazah Arkitek  itu hanya layak dipanggil ‘Arkitek Profesional’ apabila telah mendapatkan kelulusan akademik khusus di dalam bidang senibina yang diperakukan oleh LAM dan telah didaftarkan sebagai Ahli Korporat [Corporate Membership] PAM dan sebagai Arkitek Profesional LAM apabila telah lulus Peperiksaan Profesional Bahagian III kelolaan Majlis Peperiksaan Senibina Malaysia [Rujuk Seksyen 10(2)(a)ii dan Seksyen 10(2)(a)iii Akta Arkitek (Pindaan April 2007) ]. 

Arkitek Profesional lazimnya menjalankan praktis senibinanya secara persendirian [sole proprietorship] atau secara bersama rakan kongsi [partnership]. Arkitek Profesional layak dilantik oleh Pelanggan/Kliennya untuk membuat permohonan kebenaran merancang dan mendapatkan kelulusan pelan bangunan yang telah direkabentuk olehnya dari mana sahaja Pihak Berkuasa Tempatan [PBT], sebelum projek binaan bangunan tersebut dibenarkan dilaksanakan.    Arkitek Profesional yang dipertanggungjawab memberikan perkhidmatan profesionalnya untuk melaksanakan apa sahaja pembangunan seperti skim pembangunan perumahan, pembangunan taman perindustrian, pembangunan hartanah atau pelbagai bentuk pembangunan lain dimana ia hendaklah diupah oleh orang yang terlibat dengan pembangunan tersebut. Begitu juga jika ia memberikan perkhidmatan kepada siapa sahaja individu yang terlibat di dalam usaha lain seperti mengubahsuai, membaikpulih, menghias, membekalkan peralatan, menyelenggara dan membiaya sesuatu projek berkaitan dengan pembangunan atau pembinaan bangunan, ia sebagai Arkitek Profesional mestilah diberikan ganjaran berbentuk upahan.[rujuk definisi ’architectural consultancy’ Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007].   

Advertisements

One response to “Takrif Siswazah Arkitek Dan Arkitek Profesional Berdaftar Mengikut ketetapan Akta Arkitek 1967 [Pindaan April 2007]

  1. Wah! Terima kasih atas info yang sangat berguna ini.

Tinggalkan Jawapan kepada Mohd Fadily Zakaria™ (@FreddyZack) Batal balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s