Daily Archives: Januari 18, 2008

Prinsip Asas Profesion Arkitek Sebagai Seorang Profesional

4 prinsip asas profesion Arkitek adalah: 

  1. Mempunyai kepakaran khas dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesenibinaan [arkitektur] yang tidak dimiliki oleh bukan profesional – biasanya dimiliki setelah menjalankan kursus intensif dalam tempoh yang tertentu serta telah memiliki pengalaman praktikal dalam perkerjaan dan telah memenuhi lain-lain kehendak dan keperluan yang telah disyaratkan oleh Lembaga Arkitek Malaysia [LAM]. 
  2. Seorang profesional adalah seorang yang cekap dan berwibawa [competence], boleh dipercayai [reliable] serta bertanggungjawab dan jujur memberikan perkhidmatannya [honest in his dealings]. 
  3. Profesion Arkitek mempunyai perundangan sendiri terdiri dari akta yang digubal oleh Parlimen dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah  yang digubal oleh LAM. LAM mempunyai hak mengambil tindakan displin terhadap ahli-ahlinya jika tingkahlaku mereka bertentangan dengan Akta atau jika mereka melakukan sebarang penyelewengan di dalam melaksanakan kerja-kerja profesional mereka; dan 
  4. Seorang Arkitek Profesional adalah bertanggungjawab ke atas apa sahaja tindaktanduk, tingkahlaku dan perlakuan mereka sendiri.    
Advertisements